UdGProfessional

UdGProfessional és un projecte d’acompanyament als/les estudiants i recent titulats/des de la Universitat de Girona que manifestin alts nivells de motivació i de talent. La finalitat és oferir eines que els ajudin a accedir a llocs de treball qualificats en destacades empreses de la Unió Europea.

Què engloba
aquest projecte?

 

Una anàlisi a fons dels candidats i l'acompanyament curricular a partir del moment en el que entren a formar part del programa.

Els objectius del projecte són:

 • Mantenir i incrementar la seva motivació   
 • Fomentar el seu esperit creatiu i emprenedor
 • La planificació amb una antelació d' 1 a 2 anys de possibles contractes laborals dins de les empreses receptores, a través d'acords de col·laboració entre les empreses europees i la UdG.
 • L'impuls, millora i perfeccionament de la llengua vehicular de l'empresa escollida i receptora.
 • Selecció de perfils en funció de les demandes de les empreses.
 • Planificació de curtes estades (períodes estivals i vacacionals) per tal d'incentivar els primers contactes.
 • El seguiment de la relació laboral entre la candidatura i l'empresa europea destinatària.  
 • Implicar les empreses en la formació acadèmica.
 • Convenis de formació amb empreses, per cursar una part dels estudis dins les seves estructures, a partir de 2on curs, en horari estable a acordar.
.
.

Objectius
del programa

 
 • Acompanyar i donar valor al talent de la comunitat d’estudiants i titulats de la UdG.
 • Aquest talent compren, no només els bons expedients acadèmics, sinó també les ments creatives, innovadores i emprenedores.
 • Ampliar les possibilitats de desenvolupament professional dels nostres titulats.
 • Formar els participants per tal que puguin optar a llocs de responsabilitat dins d’empreses europees.
 • Promoure el seu possible retorn de manera que el nostre país pugui treure profit de la seva formació i experiència europea en el desenvolupament de noves activitats empresarials a casa nostra.
 • Fomentar l’economia del coneixement incentivant la realització de tesis doctorals dirigides entre la universitat i l’empresa, a nivell europeu.
.
.