Tutorització

Beneficis per als tutors i tutores

El fet de ser tutor/a i donar suport de manera altruista al programa UdGProfessional requereix temps, però la satisfacció d’ acompanyar i assessorar un/a estudiant o titulat/da amb potencial i ganes de treballar, pot ser una bona compensació. És sens lloc a dubte, una inversió de futur i satisfacció.

De la relació que sorgeixi entre el/la tutor/a i el/la  tutelat/da  també  se'n poden derivar possibilitats per a l'esmentat/da tutor/a: obrint-se a nous mercats i a possibles col·laboracions amb entitats de l’ estranger. És una oportunitat.

Per la seva banda, també la UdG compensarà aquest esforç d'acompanyament i apadrinament dels tutors i tutores,  donant-los-hi presència a la pàgina del programa UdGProfessional i fent-hi  mencions en els comunicats a la premsa i a la publicitat que es faci del programa.