Empreses

Beneficis per a les empreses

La signatura del conveni de col·laboració amb la UdG dins del programa UdGProfessional permetrà a l’ empresa contractar titulats/des recents i estudiants de diferents cursos, amb les següents garanties:

  • Que tenen talent i que destaquen durant els seus estudis en aspectes rellevants tals com: professionalitat, capacitat de comunicació, capacitat emprenedora, habilitats tecnològiques,...
  • Que estan acompanyats/des i assessorats/des pel personal tècnic del programa, el professorat i els membres d’ una xarxa de mentors/es empresarials, la qual cosa garantirà el perfil sol·licitat.

Requisits de les empreses

  • Registrar-se en el programa. 
  • Signar un conveni de col·laboració amb la UdG. 
  • Compromís:
  1.  Acceptar l’ acollida d’ aquests futurs/es treballadors/es mitjançant contractes en pràctiques durant els estius o períodes de vacances o fins i tot al llarg del curs acadèmic. 
  2. Oferir posteriorment, contractes laborals de llarga durada, (preferiblement un mínim de 2 anys)
Model d'acord UdgProfessional i Empresa